Instituut van Langelaan
 
 
Praktijk voor kinderen met leerproblemen in het basis- en voortgezet onderwijs
 
 
 
 
Achtergrond Diagnostiek en Begeleiding Psycho Kosten Adres Links
 
 
 
 
 
 
 

 

Achtergrond


Drs. Els M. van Langelaan

 

 

 


Instituut Van Langelaan

Instituut Van Langelaan is een praktijk voor diagnostiek en behandeling van kinderen met leerproblemen in het basis- en voortgezet onderwijs. Drs. Els van Langelaan is haar praktijk begonnen in 1978.

Drs. Els M. van Langelaan

 • Gekwalificeerd en geregistreerd kinder- en jeugdpsycholoog
 • BIG geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog
 • Registered EuroPsy Psychologist
 • K.v.K. : 27343489

Achtergrond

1970   Eindexamen Pedagogische Academie.

1978   Doctoraal Ontwikkelings-
psychologie en (groot) deel van doctoraal Orthopedagogiek
Rijks Universiteit Leiden.

 

 

 


Praktijk aan huis vanaf 1978

Daarnaast:

1982 - 1985   Als psycholoog / begeleidster gewerkt aan de Nederlandse School in Cobham (Engeland).

1993 - 1995   2-jarige opleiding gevolgd tot remedial teacher in het voortgezet onderwijs aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

1993 - 1996   Part- time werkzaam geweest op een school voor voortgezet onderwijs als coördinator Remedial Teaching en begeleidster van leerlingen met leerachterstanden / problemen.

 

 
 
 
 
 
 

 

Diagnostiek en Begeleiding

 • Psychologisch / didactisch onderzoek.
 • Screenings- en signaleringsonderzoek brugklassen.
 • Opstellen individueel begeleidingsplan.
 • Opstellen van programma’s voor reteaching (bij achterstanden) en remedial teaching (bij leerproblemen).

 

    • Speciale aanpak lees- en spellingsproblemen in de moderne vreemde talen.
 • Individuele begeleiding.
 • Begeleiding ouders / leerkracht.
 
 
 
 
 
 

 

Psycho

Het uitgebreide psychodiagnostisch onderzoek omvat meerdere onderdelen
(afhankelijk van de onderzoeksvraag)

 • Intelligentie (ook hoogbegaafdheid).
 • Werkhouding en concentratie.
 • Werktempo.
 • Dyslexie.
 • Dyscalculie.
 • Non-verbale leerstoornis
 • Niveaubepaling lezen, spellen en rekenen.
 • Foutenanalyse lezen, spellen en rekenen.
 • Strategie-onderzoek spelling.
 • (mogelijkheid tot uitgebreid taalonderzoek).
 • (mogelijkheid tot uitgebreid rekenonderzoek).
 • Auditieve- , visuele- en motorische vaardigheden..
 • Faalangst.
 • Sociaal- emotionele ontwikkeling.

   Na afloop wordt meestal aan de ouder(s) getoond waarmee de kinderen getest zijn. Zo mogelijk worden al enkele uitslagen gegeven.

  Resultaten van het onderzoek worden beschreven in een uitvoerig verslag, dat binnen een week naar de ouder(s) wordt opgestuurd en zonodig wordt besproken.

  Verschillende materialen kunnnen vaak direct na het onderzoek al aan de ouder(s) worden meegegeven.

 
 
 
 
 
 

 

Kosten


  Afhankelijk van de onderzoeksvraag.
  Informatie:

 
 
 
 
 
 

 

Adres

Instituut van Langelaan

Hofzichtlaan 12
2594 CB Den Haag
Telefoon : 070 3857488

   


  Hofzichtlaan

   

 
 
   
image44
 
 

 

 

 

Anne Kooijman, kinderpsychologe in Wassenaar, gespecialiseerd in kinderen met o.a. sociale en emotionele problemen.
www.kinderpsychologe.nl

Het sociale vaardigheden kwartetspel: de Coole kikker:
www.decoolekikker.nl

Oudervereniging Balans:
www.balansdigitaal.nl

Nederlands Instituut van Psychologen:
www.psynip.nl

 
     
 
© 2006 Instituut van Langelaan
Aan informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.